Lid worden

Lid worden van de Heemkundige Kring Marcblas kan door het storten van  20  € als gewoon lid of 40 € als steunend lid op rekeningnummer 001-3707824-75
t.n.v Heemkundige Kring Marcblas
p/a Luk Van Bouwel, De Diepte 1, 2330 Merksplas
met vermelding van Lidgeld 20xx.

Voor betalingen uit het buitenland :
IBAN-code BE05 0013 7078 2475 en BIC-code GEBABEBB. 

We kunnen er niet over zwijgen. Heemkunde is een geweldig boeiende hobby! Er zijn hierbij heel wat mogelijkheden van medewerking variërend van familiestambomen, over werkgroepen, en helpen bij het onderzoek of bij het bewaren, tot en met boeken schrijven enz. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. We doen een speciale oproep voor jonge mensen. Maar ook dames en heren zijn welkom.

Voor een vereniging van vrijwilligers is het belangrijk dat personen die actief bezig zijn met hun hobby er (liefst veel) plezier aan beleven. Er moet dus een goed evenwicht zijn tussen de lusten en lasten. Bij de keuze en de deelname aan gezamenlijke activiteiten wordt hiermee steeds rekening gehouden: niets moet, alles mag. Op die wijze wordt er altijd met gemotiveerde personen aan activiteiten gewerkt. Het resultaat van een project is dan ook telkens groter dan verwacht. En dat doet deugd voor allen die eraan meewerken.

Heb je zin? Neem dan eens contact op met de voorzitter of met één van de leden. Je kan natuurlijk ook eens langs komen op onze zitdagen, de tweede dinsdag en de vierde zondag van de maand, of kom eens luisteren op onze maandelijkse vergadering elke tweede woensdag van de maand. Plaats van afspraak is "Villa ter Borcht ", Caron's Hofke, Hofeinde 57 te 2330 Merksplas. We verwachten je vanaf 20 uur.