Rituelen langs Trage Wegen


Twee tentoonstellingen.

Op zondag 24 april vallen er in Merksplas twee activiteiten samen, namelijk de Erfggoeddag en de Opening van het Toeristisch Seizoen, maar deze laatste krijgt in 2016 wel een speciale aanpak, omdat Toerisme Merksplas dan zijn 20-jarig bestaan viert.
Op zondag 24 april organiseert Heemkring Marcblas in het kleine zaaltje van GC De Marckt een tentoonstelling "Rituelen langs Trage Wegen". Daarmee wordt ook een verband gelegd met Toerisme, omdat een groot aanbod van het fietsen en wandelen verloopt langs mooie trage wegen in Merksplas.

Speciale Trage Wegen in Merksplas zijn bijvoorbeeld: de Kerkvoetweg van Koekhoven, het vroegere Lijkstraatje van Merksplas, het vroegere kerkstraatje vanaf de Kerkstraat naar de kerk, het Krollepaojke, het Nonnekenspadje, het Dokspadje en het voetwegje achter de hoven, vanaf de Schuttershofstraat naar de Gildestraat. Maar hierbij horen ook de karsporen en boswegen op de buiten, of de dreven van MerksplasKolonie...

Door middel van een projectie tonen we een verzamelkaart van de trage wegen in Merksplas. 
Zoals je wellicht weet, is er een Gemeentelijke Werkgroep Trage Wegen actief die de trage wegen van Merksplas in kaart brengt. Op deze dag tonen zij een stand van zaken. Bij de Erfgoeddagen ligt de klemtoon niet op het materieel erfgoed, maar wel op het immaterieel erfgoed, of anders gezegd op de niet-tastbare zaken. Voorbeelden van rituelen langs trage wegen zijn: naar de kerk gaan (processie, dopen, kerkgang doen, missiepreken, heilig oliesel dragen, begrafenis, de kruisdagen, pesjonkelen), gaan bidden of buurten aan kapelletjes, maar ook toeristisch of recreatief wandelen en fietsen.
Het is dus zeker weer de moeite om eens even langs te komen. en het hoort inmiddels tot de rituelen dat de
activiteiten van de Erfgoeddag gratis zijn... Warm aanbevolen.