Heemkring-activiteiten:

Verzamelen van gegevens, documenten en voorwerpen over Merksplas.

Dit omvat o.m.:

 • Doodsprentjes en doodsbrieven, zowel van nu als van vroeger.

 • Familiegeschiedenissen (ook fragmenten).

 • Gegevens over dorpsfiguren.

 • Gegevens over gewoonten en gebruiken.

 • Gegevens over gebouwen, gronden, enz.

 • Gegevens over verenigingen (verslagboek, affichen,tijdschrift, briefwisseling, vlag, uniform, kenteken, voorwerpen, enz.)

 • Boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen met gegevens over Merksplas.

 • Foto's, dia's, films, video, geluidsopnames, tekeningen, schilderijen, etsen, enz. over Merksplasse personen, families of gebeurtenissen.

 • Verzamelen van vroegere gebruiksvoorwerpen, zowel kleding en medailles, als huisgerei, alaam, werktuigen, versieringen, maar ook akkervondsten uit de prehistorie, enz.

 • Ondersteunen van werkgroepen, bv. Werkgroep Genealogie, Werkgroep Collectie, ArcheologischeWerkgroep Akkerprospectie, Werkgroep MERA (ontsluiten van het Oud Gemeente-Archief), enz.

 • Inventariseren van de collectie in de HKM-database.

 • Publiceren van boeken en artikels over de geschiedenis van Merksplasse onderwerpen.

 • Meewerken aan de opbouw van een tentoonstelling, bv. bij de publicatie van een boek.

 • Helpen samenstellen van familiegeschiedenissen.

 • Organiseren en/of geven van voordrachten en cursussen.

 • Organiseren van een jaarlijkse uitstap.

 • Organiseren van een jaarlijkse lokale heemdag (dit is in feite een uitstap in eigen gemeente).

 • Jaarlijkse deelname (indien relevant) aan de Open- Monumenten-Dag, de Erfgoeddag, de Nacht van het Kempens Erfgoed, enz.

 • Advies geven in de Gemeentelijke Commissie van Straatnamen.

 • Beschermen van het dorpspatrimonium in het algemeen, zowel gebouwen als landschappen, maar ook het cultureel patrimonium. Hierbij is er speciale aandacht voor Merksplas-Kolonie.

 • Voeren van promotie over de eigen werking via Nieuwsbrief, website, sociale media, dag-, week- en streekbladen.