4. De pastorij op de Burcht, Hoeve Caron, Looi het Heilig Bos

De contouren van de oude pastorij zijn in het park zichtbaar gemaakt door een muurtje van kasseien. Deze geven een goede indruk van de vroegere riante pastorij, een gebouw met twee bouwlagen. Naast de binnenhuiskapel trof men er vier kamers beneden en vier kamers boven, namelijk een woonkamer, slaapkamers,keuken, achterkeuken met moos, een washuis met pomp, een bakhuis en een turfkot.

Binnen de ringgracht bevond zich ook de Tiendenschuur.

Tijdens de middeleeuwen betaalden de inwoners slechts 10% belastingen: het tiende deel van de oogst werd afgestaan aan mijnheer pastoor, een pater witheer van de St.-Michielsabdij van Antwerpen.

Later vormde de tiendenschuur een deel van de pachthoeve, nu is het een restaurant.