Boeken

* ook te verkrijgen bij Larisan Merksplas    

Bestelformulier        

             

Archief van De Nieuwe Spetser

Heemkring Marcblas had geen eigen tijdschrift maar de vereniging kwam echter ruimschoots aan bod in het maandblad van "De nieuwe Spetser" in onder andere de vaste rubrieken als: "Ons historisch hoekje",  "Uit de Oude doos" en "Verenigingsnieuws". Met zijn meer dan 40 jaargangen is dit tijdschrift van onschatbare waarde voor de heemkunde van Merksplas.
Dit archief kan hier geraadpleegd worden.


Spetsersbeeldje

Voor het ontstaan van Merksplas moeten we blijkbaar 850 jaar terug gaan in de geschiedenis. Omdat Merksplas geografisch op de rug van twee stroomgebieden ligt (het Schelde- en Maasbekken), is er weinig verval, waardoor er veel plassen, (bos-)vennen, vijvers en poelen bleven staan. Omdat de reizigers vroeger bovendien ook nog door een rivier moesten waden om naar Merksplas te komen, was het dus logisch dat wij  "Spetsers van Merksplas" werden genoemd. . . Zo geraakten we aan onze bijnaam, maar gedurende gans die tijd was de Merksplasse Spetser zelf onzichtbaar Ondertussen is dit anders. De Merksplasse Spetser is nu tastbaar aanwezig door het bronzen beeld op de markt, maar ook door de verkleinde vorm van dit beeld dat door de Heemkundekring te koop wordt aangeboden Je kan het Spetsersbeeldje bestellen, in wit of bruin:

- 070.112 model om te hangen 12,50 € €

- 070.112 model op een sokkeltje 21,00 €

Allerlei

410.020 Boek "een bundel herinneringen" K. Verstraelen:12,50 €

380.020 Videoband "Merkwaardige Momenten in Merksplas" 2003: 15,00€

380.052 De Bevrijding van Merksplas: 15,00 €

070.111 Ingekaderde boterwikkel van vroegere melkerij 20,00 €

Verzendingskosten per boek of voorwerp 10,00 €.