5. De Merksplas Spetsers

De bijnaam van de Merksplasse inwoners is: "Spetser". Men bedoelt daarmee een vrolijke knaap die in een plas water danst, zodat het water langs alle kanten wegspat. Deze spotnaam is verbonden met de ligging van de gemeente in het landschap. Merksplas ligt op de waterscheiding van het Schelde- en Maasbekken, omdat er in het zuidoosten van de gemeente een kleirug ligt. In Merksplas zit de klei hoog in de grond. Het gevolg hiervan is dat het water, bijvoorbeeld na een regenbui, heel langzaam in de grond wegsijpelt, of blijft staan. In Merksplas waren er destijds dus heel veel vennen, poelen en plassen. Bovendien moest men ook nog eens door het water waden om naar Merksplas te komen: aan de noordzijde door de Mark aan de Papenvoort, (de voort of doorwaadbare plaats die werd onderhouden door de paters of "papen") en aan de zuid-oost-zijde door de Visbeek (ook Galgenbeek of Turnhoutervoort).

Samengevat:

Wie naar Merksplas kwam, was nat gespetst. Men zei dus: "We gaan naar de Spetsers van Merksplas". Sinds 1997 prijkt het Spetsersbeeldje op de Markt van Merksplas. Het is een ontwerp van Chris Druyts, een kunstenares van Merksplas. En gedurende al die eeuwen ging het boerenleven gewoon zijn gang met ploegen, zaaien en oogsten.

En de boer..., hij ploegde voort...