6. Composttoilet en Waterzuiveringsstation

Het eco-toilet gebruikt geen water. De uitwerpselen en urine vallen via de toiletpot in het compostvat onder het grondniveau. Om structuur te geven aan deze brij voegen de compostmeesters regelmatig houtsnippers toe. Het overtollige vocht sijpelt door naar een vloeistofvat en de overtollige lucht verdwijnt via een ventilator. Om de 2 Ă  3 jaar wordt een deel van het compost verwijderd.

Dus: bij het eco-toilet of composttoilet moet je niet doorspoelen, maar wel het deksel sluiten.

Vlak naast gemeentepark Carons Hofke bevindt zich de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin.

Deze heeft een capaciteit voor 7000 inwoners.

De zuivering gebeurt in drie stappen:

1. De mechanische zuivering.

2. De biologische zuivering.

3. De nabezinking om water en slib te scheiden.

Het water wordt geloosd in de Mark. Het is niet drinkbaar, maar voor de planten en vissen is de kwaliteit gegarandeerd.