9. De snoekengracht en Pannenhuis

Haast bij alle kloosters, pastorijen of kastelen was er destijds wel een snoekengracht. Het was een statussymbool. De snoek is ook een ideale vis om te kweken. Uit één "nest" komen veel kleine visjes en die groeien heel snel.

Op 23 mei 1793 noteerde pastoor Van Londerzeel in zijn annalen:

"1793. 23 Mey ten 2 uren nae middag is omtrent het Lipseynd op de Mark gevangen eenen salm wegende circa 10 pont en is verkogt te Turnhout tot 9 st. het pond, waer van hebbe medegegeeten bij Den Heer Van Ael Schouteth van Merxplas."

Vanuit de pastorij was er via de Snoekengracht een rechtstreeks pad naar afspanning Pannenhuis. Zo konden de rondreizende rechters de pastoor gaan begroeten vanuit de afspanning en zo konden de gasten van de pastoor gaan overnachten in het Pannenhuis.

filmpje 09.mp4